Archiwa tagu: Witold Grzybowski

Collect Consulting S.A. na targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji

W dniach 9-10 maja w Płocku przedstawiciele Collect Consulting uczestniczyli w targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji. Swoje stoiska na targach miało ponad 80 wystawców z całej Polski. Ponadto w ramach targów odbyła się konferencja pn. „Partnerstwo Publiczno Prywatne – Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie”. Collect Consulting był jednym z patronów merytorycznych tego wydarzenia. Do wygłoszenia swoich prelekcji zostali zaproszeni Witold Grzybowski – Partner oraz Mariusz Bryła – Dyrektor Działu Doradztwa w Collect Consulting S.A. Prelekcja Mariusza Bryły dotyczyła analizy opłacalności przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP. Z kolei łączona prezentacja Panów Grzybowskiego oraz Bryły skupiona była wokół prezentacji i omówienia 3 wybranych studiów przypadku projektów realizowanych przez Collect Consulting S.A.