Zespół Collect Consulting S.A. przygotował na zlecenie Solaris Bus&Coach S.A. dokumentację konkursową w ramach poddziałania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W wyniku...

czytaj dalej