Collect Consulting S.A. przez 18 kolejnych miesięcy będzie zarządzał projektem „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER" realizowanym w województwie małopolskim. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 378 pracowników firmy KAEFER S.A. pracujących w woj....

czytaj dalej