Celem przedsięwzięcia „Badanie ewaluacyjne ex-ante i ex-post w projekcie systemowym >Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie<" jest zbadanie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami...

czytaj dalej