Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie zlecił nam przygotowanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z kompleksowym doradztwem prawno-finansowym w procedurze wyboru partnera prywatnego dla zadania...

czytaj dalej