Archiwa tagu: projekt partnerstwo publiczno prywatne

Collect Consulting dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki realizuje projekt polegający na sporządzeniu opinii prawnej oraz analizy ekonomiczno-finansowej w zakresie oceny możliwości realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na oddaniu do eksploatacji partnerowi prywatnemu istniejącej sieci cieplnej.

Collect Consulting odpowiada za opracowanie części finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia, w tym określenia wartości przedmiotu umowy, warunków finansowych rozliczeń pomiędzy partnerami przedsięwzięcia oraz oszacowania przyszłych korzyści partnera prywatnego celem uniknięcia nadmiernej rekompensaty dla partnera prywatnego.