Archiwa tagu: modernizacja kształcenia zawodowego

Eksperci Collect Consulting S.A. na rzecz województwa małopolskiego

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany od 2010 roku w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z sektorem gospodarki oraz lepsze powiązania oferty szkół z potrzebami pracodawców.

Zadaniem ekspertów Collect Consulting S.A. jest świadczenie usług polegających na opracowaniu standardów współpracy szkół zawodowych i technicznych z przedsiębiorstwami (w branżach mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej, usługowej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej i turystyczno-gastronomicznej) oraz na wypracowaniu zapisów porozumień na rzecz współpracy w zakresie kształcenia zawodowego w ramach projektu.