„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany od 2010 roku w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest...

czytaj dalej