Eksperci zespołu badawczego Collect Consulting rozpoczęli realizację kolejnego badania ewaluacyjnego pn. „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób...

czytaj dalej