Dokumenty aplikacyjne przygotowane przez ekspertów Collect Consulting dla Powiatu Lubelskiego przeszły przez ocenę merytoryczna. Wartość projektu związanego z poprawą komunikacji wynosi 186,5 miliona, natomiast wielkość prognozowanego dofinansowania - 131,6 mln...

czytaj dalej