Archiwa tagu: collect consulting

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie klientem Collect Consulting S.A.

Eksperci Collect Consulting S.A. służyli wsparciem prawnym i ekonomicznym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 49″, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno – gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów, a także pozwalającej na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu eksperci opracowali ścieżkę realizacyjną wraz z formułami i trybem wyboru potencjalnego inwestora oraz rekomendację wariantu realizacji inwestycji zapewniającego w najlepszy możliwy sposób realizację celów przedsięwzięcia. Następnie określili warunki wyjścia z przedsięwzięcia w momencie jego zrealizowania z opcją ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości przez inwestora lub inną opcją zbycia ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości. Ponadto określili warunki pozostania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w stosunku prawnym z inwestorem w fazie eksploatacji już zrealizowanej inwestycji.

Drugie etap doradztwa obejmował przygotowanie kompletu dokumentacji regulującej kwestie formalne, niezbędne do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru inwestora, opracowania kryteriów oraz warunków oceny ofert inwestycyjnych.

Collect Consulting S.A. wśród najskuteczniejszych firm doradczych 2011 roku!

Zaangażowanie naszych ekspertów zostało po raz kolejny docenione. Collect Consulting S.A. zajął wysokie miejsce w prestiżowym, branżowym rankingu przygotowanym przez pismo „Fundusze Europejskie”.

W klasyfikacji ogólnej najskuteczniejszych firm doradczych minionego roku jesteśmy w pierwszej siódemce z niemal 220 milionami zł zakwalifikowanych do dofinansowania. Szczegółowe zestawienia przynoszą kolejne ciekawe informacje. Zajęliśmy drugie miejsce w Polsce pod względem wysokości dotacji dla administracji publicznej, zakwalifikowanych do dofinansowania. Skutecznie działamy także na rzecz dużych przedsiębiorstw – w tej kategorii Collect Consulting to piąta w kraju firma doradcza, pod względem ilości projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Ranking pokazuje, że skutecznie wspieramy naszych klientów w zakresie dotacji m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz należymy do liderów w województwie śląskim w zakresie RPO.

Wg danych czasopisma „Fundusze Europejskie”, w Polsce działa 6-7 tysięcy firm doradczych. Wysoka pozycja Collect Consulting w branżowych rankingach tym bardziej cieszy nas i mobilizuje do dalszej pracy.