Archiwa tagu: budynku

Ogłoszone zostało postępowanie na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Poniżej linki do stron, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami oraz informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym.

http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=138995774752d912738efa3 
http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b 

 

Strona projektu: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie 

Collect doradcą w PPP dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Miło nam poinformować, że Collect Consulting S.A wraz z partnerem Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz świadczyć będzie kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.

Projekt ma charakter pilotażowy – jest to pierwsze tak zaawansowane przedsięwzięcie planowane do realizacji przez administrację rządową – dlatego będzie mieć kluczową rolę w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Projekt ten dodatkowo objęło wsparciem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Platformy PPP

Eksperci Collect wspierać będą stronę publiczną w tym przedsięwzięciu, w szczególności przygotowując i biorąc aktywny udział w procesie wyboru partnera prywatnego prowadzącego do ostatecznego zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.