Archiwa tagu: badanie ewaluacyjne

Zespół projektów badawczych dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, eksperci Collect Consulting S.A. realizują projekt pn. „Badanie ewaluacyjne mid-term polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013″
Przedmiotem badania będą projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujące m.in. modernizację sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, modernizację zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości, czy wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Proces badawczy obejmuje zarówno weryfikację dokumentów źródłowych, jak i konsultację z różnorodnymi środowiskami zaangażowanymi w proces reformy, w tym: pomysłodawcami i koordynatorami projektów, odbiorcami działań jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wypracowane rekomendacje będą stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie usprawniania procesów zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Proces badawczy realizowany jest w stałej konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki badania mid-term z udziałem zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do lektury raportu z badania mid-term, który opublikowany zostanie już w październiku br.