Archiwa tagu: 8.1.1

Collect Consulting S.A. dla MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż eksperci Collect Consulting S.A. przez 17 kolejnych miesięcy będą zarządzali projektem „Inwestycja w kadry MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.”. Przedsiębiorstwa te otrzymały dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego dla 157 własnych pracowników. Projekt skupia się na szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy własnej, kompetencji miękkich oraz cyfrowych, jak również na szkoleniach branżowych. Łączna wartość projektu to blisko 730 tyś. zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt szkoleniowy dla KAEFER S.A.

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma KAEFER S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.

Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 224 pracowników firmy pracujących w woj. śląskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, pracowników pionu administracyjnego oraz dla montażystów. W projekcie przewidziano m.in szkolenia z zakresu zarządzania projektami, językowe, z kompetencji miękkich oraz specjalistyczne branżowe. Łączna wartość projektu to ponad 1,2 mln zł.

Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.