ocena stanu technicznego obiektów oczyszczalni, diagnoza i identyfikacja potrzeb modernizacyjnych