Bezpłatne szkolenia woj. opolskie

Zapraszamy Panie pracujące w województwie opolskim do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego” realizowanego przez Level.

Korzyści z udziału w szkoleniach:

  • podniesienie poziomu znajomości praktycznego języka angielskiego wykorzystywanego w pracy (kurs English for Business zakończony certyfikatem)
  • rozwój kompetencji biznesowych
  • trening umiejętności informatycznych
  • podwyższenie kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, negocjacje)

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, podwyższenie wiedzy biznesowej, rozwój umiejętności IT oraz kompetencji interpersonalnych 100 kobiet pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. opolskiego.

Zrealizowane działania pozwolą na podniesienie kompetencji zawodowych opolskich kobiet, a ich profesjonalizm przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku woj. opolskiego.

Rekrutacja trwa do 15 października 2010. Zapraszamy!

www.opolanki.collect.pl