Transport Publiczny

W obszarze Transportu Publicznego, wykwalifikowany zespół ekspertów, zapewnia profesjonalne usługi w zakresie inwestycji transportowych jak i w strategicznym planowaniu rozwiązań transportowych.

Zakres usług w tym obszarze obejmuje:

 • Badanie natężenia ruchu
 • Badanie preferencji co do wyboru środka transportu i kierunku podróży
 • Kontrolę jakości i efektywności komunikacji miejskiej
 • Inwentaryzację infrastruktury transportowej wraz z oceną jej stanu
 • Model ruchu
 • Plan rozwoju zrównoważonego transportu publicznego
 • Miejski plan mobilności
 • Strategię rozwoju transportu publicznego
 • Studium komunikacyjne
 • Studium wykonalności inwestycji wraz z całą dokumentacją aplikacyjną
 • Program funkcjonalno - użytkowy
 • Dokumentację techniczną przedsięwzięcia
 • Kompleksową obsługę zamówień publicznych
 • Zarządzanie projektem, rozliczanie oraz nadzór inwestorski