Ekspert ds. finansowo – ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w bankowości jako dyrektor oddziałów i makroregionów banków i firm leasingowych. W ostatnich latach przedstawiciel na Polskę międzynarodowej instytucji finansowej zajmującej się finansowaniem projektów w obszarze transportu. Prezes Zarządu Silesia TechIncubator.

Międzynarodowy ekspert ds. partnerstwa publiczno – prywatnego. „Ojciec” polskiego PPP.  W latach 2004-2005, z ramienia Komisji Europejskiej kierował projektem wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Autor kilkudziesięciu analiz przed realizacyjnych w obszarze PPP, doprowadził do zawarcia kilkunastu umów pomiędzy podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi. Autor licznych publikacji dotyczących PPP, prowadzący lub prelegent w kilkudziesięciu konferencjach i seminariach PPP.

Jacek Kardacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej

Rada nadzorcza

Aleksander Kusz – Członek Rady Nadzorczej

Doradca podatkowy, prowadzący 20-osobowe Biuro Rachunkowe. Wspiera i doradza w obszarze podatkowo-księgowym przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora publicznego. Wyspecjalizowany m. in. w obszarze rozliczenia i odzyskiwania podatku VAT w sektorze publicznym oraz w zakresie aspektów podatkowych związanych z inwestycjami w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Jacek Sznajder – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, zarządzający kilkunastoosobową Kancelarią Prawną. Świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawnej obsłudze spółek handlowych, prawie cywilnym a także w obszarze zamówień publicznych, analizach i prowadzeniu postępowań w procesie wyboru inwestorów prywatnych dla sektora publicznego.