Współcześnie na wysoce konkurencyjnych rynkach globalnej gospodarki innowacje stanowią siłę napędową oraz podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na nowoczesne  technologie oferujemy Państwu wsparcie doradcze w obszarze zarządzana innowacjami, w tym ich komercjalizacji.

Usługa ta obejmuje w szczególności:

  • Wstępna analiza projektu metodą Quick Look
  • Pogłębiona analiza pomysłu metodą In Depth
  • Badanie rynku
  • Plan marketingowy
  • Strategia komercjalizacji
  • Biznes plan
  • Pozyskanie finansowania zewnętrznego/inwestora
  • Udział w negocjacjach z inwestorem
  • Model biznesowy

Innowacje i Transfer Technologii