Ponad 15-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE. Ponad 1000 projektów unijnych, ponad 1 miliard złotych dotacji unijnych pozyskanych. Główną naszą specjalizacją w obszarze dotacji unijnych dla przedsiębiorstw są projekty innowacyjne i badawczo – rozwojowe. W ramach pozyskiwania środków unijnych nasze usługi obejmują:

Dotacje Unijne

Przygotowanie projektu:

 • wniosek o dofinansowanie
 • biznes plan
 • studium wykonalności
 • analiza kosztów i korzyści
 • opracowanie innych wymaganych załączników

Zarządzanie i rozliczanie:

 • doradztwo w zakresie przygotowania projektu do realizacji
 • konsultacje projektu we wszelkich jego aspektach prawnych, finansowych i technicznych
 • aktualizację dokumentacji aplikacyjnej
 • negocjacje z Instytucją Wdrażającą
 • sprawozdawczość i raportowanie
 • płatności i rozliczenia
 • promocja i kontrola
 • inne działania według zapotrzebowania

Zweryfikuj projekt