Zapytania ofertowe

Dostawa Programu PTV VISUM lub równorzędnego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu

PDF

DOC

Informacja 1

Protokół

Protokół 1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2016 r.

Dostawa serwera oraz dwóch komputerów przenośnych

PDF

DOC

Protokół 1

Protokół

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.05.2017 r.

Dostawa Programu do migracji i analizy danych od operatorów sieci komórkowych
do współpracy z oprogramowaniem PTV VISUM

Zapraszamy do składania ofert