Archiwum kategorii: Usługi inżynieryjne

Sosnowieckie Wodociągi klientem Collect Consulting S.A.

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowego zarządzania, koordynacji i nadzorowania realizacji umów na roboty budowlane w ramach Projektu „ Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu – Etap III”, w zakresie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Witamy w gronie naszych klientów i liczymy na owocną współpracę.

Collect wspiera „Nowoczesne szkoły” w Mikołowie

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Powiatu Mikołowskiego będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „ Nowoczesna szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół powiatu mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do głównych zdań naszego zespołu będzie należał nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wnioskodawcę, zarządzanie finansowe zadania, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełniania w tym zakresie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, a także sporządzanie sprawozdań i  realizacja rozliczeń zgodnie z wytycznymi projektu.

Prestiżowy projekt w Sosnowcu !

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Gminy Sosnowiec będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu oraz Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu w ramach projektu pn.: „ Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych”.

Zespół nasz w ramach usługi wykona zadania z zakresu weryfikacji, opiniowania i akceptacji dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Będzie brał udział w pracach komisji przetargowej
w celu wyboru wykonawcy robót oraz będzie sprawował nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach oby zadań.