Archiwum kategorii: Transport publiczny

Drogi rowerowe w Warszawskiem Obszarze Funkcjonalnym

Eksperci Collect Consulting S.A. pozyskali 60 mln zł dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) na rozwój  zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin, które zawiązały w tym celu partnerstwo, tj.: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt. Czytaj dalej Drogi rowerowe w Warszawskiem Obszarze Funkcjonalnym

Kolejne 200 mln zł na ekologiczny transport miejski w Rzeszowie

Ekologiczne autobusy, wygodne przystanki, rozbudowany Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST) i nowoczesny węzeł przesiadkowy – to tylko niektóre z planowanych efektów realizacji dwóch kolejnych rzeszowskich inwestycji w transport miejski, przygotowanych przez ekspertów Collect Consulting S.A. Obie zostaną dofinansowane z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia.

Rzeszów zyska 60 nowych autobusów. Większość z nich będzie zasilana sprężonym gazem ziemnym (CNG). Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Korzystanie z nowych autobusów będzie łatwiejsze dzięki przebudowanym zatokom autobusowym i przystankom, które zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób niedowidzących, a także w nowe ławki i wiaty. Zmodernizowanych zostanie 29 zatok i 27 przystanków autobusowych.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 205 mln zł, w tym ponad 150 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość drugiej inwestycji to prawie 70 mln zł. 52,4 mln zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łącznie eksperci Collect Consulting S.A. przygotowali aż trzy projekty związane z ekologicznym transportem miejskim w Rzeszowie:

 • Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
 • Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
 • Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie, pozyskując łącznie 334,5 mln PLN.

Tym samym po raz kolejny udowodniliśmy że skutecznie wspieramy projekty transportowe.

 

Pozyskaliśmy ponad 200 mln PLN na transport publiczny !

Miło nam poinformować, że kolejne projekty z zakresu transportu publicznego przygotowane przez ekspertów Collect Consulting SA. otrzymały dofinansowanie. Gratulujemy!

W ramach Działania 6.1. POIiŚ Miasto Katowice otrzymało 34,64 mln zł dofinansowania na budowę centrum przesiadkowego w ramach projektu „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa”

W ramach Działania 6.1. POIiŚ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. otrzymało 37,5 mln zł dofinansowania na zakup autobusów w ramach projektu „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych”

W ramach Działania 6.1. POIiŚ Miasto Gorzów Wielkopolski otrzymało 84,37 mln zł dofinansowania na budowę nowej linii tramwajowej w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

W ramach Działania 6.1. POIiŚ Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. otrzymał 74,62 mln zł dofinansowania na zakup nowoczesnego taboru tramwajowego w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor i infrastruktura techniczna”

Sukces buduje zaufanie!

W ramach stałej współpracy eksperci z zakresu transportu publicznego przygotowali dokumentację aplikacyjną dla firmy Transgór S.A. dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego na terenie powiatu chrzanowskiego”. Projekt polegający na zakupie 20 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów realizowany będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To kolejny projekt firmy Transgór S.A. przygotowany przez Collect Consulting. Poprzedni otrzymał w 2016 roku ponad 5,2 mln zł dofinansowania z RPO dla województwa śląskiego. Nasi pracownicy odpowiedzialni byli za kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektem oraz przygotowanie postępowań na wybór dostawców taboru.

SMT po raz pierwszy w Tychach!

Miasto Tychy przygotowuje się do projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” i planuje go sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Collect Consulting, na zlecenie Tychów, opracuje wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz analizę kosztów i korzyści. Natomiast podstawą wykonania tych dokumentów będzie sporządzona przez naszych ekspertów aktualizacja modelu ruchu, wymagająca przeprowadzenia odpowiednich badań w terenie. Całość tych czynności zostanie po raz pierwszy wykonana w ramach naszej innowacyjnej usługi Smart Modelling Transportation, która w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowana jest także ze środków unijnych!

Rzeszów po raz drugi!

Collect Consulting po raz kolejny opracuje dokumenty dla Miasta Rzeszowa związane z transportem publicznym. Tym razem zadania będą obejmowały wykonanie:

 • badań ruchu
 • aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami
 • aktualizacji dokumentów strategicznych
 • trzech studiów wykonalności

Powyższe dokumenty będą podstawą do aplikowania o środki unijne dla trzech projektów z obszaru transportu publicznego, tj. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Wszystkie projekty będą dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

PFU dla Powiatu Lublinieckiego

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting przygotuje na zlecenie sześciu gmin z powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. PFU będzie podstawowym dokumentem technicznym na podstawie którego gminy przygotują dokumentację aplikacyjną o środki unijne.

Parkingi w Katowicach

Na zlecenie Miasta Katowice, Collect Consulting S.A. przygotuje „Analizę sytuacji parkingowej na Osiedlu Tysiąclecia”. Analiza obejmie m. in.: określenie wielkości potrzeb parkingowych, inwentaryzację powierzchni parkingowych, podział obszaru na obszary funkcjonalne a następnie opracowanie programu budowy parkingów dla zbilansowania istniejącego deficytu.

ITS dla Rzeszowa

Collect Consulting S.A. wykona, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu wykonamy m. in. specyfikacje techniczne dla następujących inwestycji:

 • Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i odcinkowego pomiaru czasu przejazdu,
 • Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
 • Inteligentny system aktywnych buspasów,
 • Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań bez sygnalizacji oraz rond.

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w obszarze przygotowywania do realizacji inwestycji dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.

Projekt tramwajowy w Gorzowie Wielkopolskim

Miasto Gorzów Wielkopolski, doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w realizacji projektów tramwajowych, zleciło nam przygotowanie dwóch Studiów wykonalności dla projektów pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”. Ponadto, w ramach kompleksowego zlecenia, opracujemy także Model Ruchu dla miasta Gorzowa, Koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy nowych tras tramwajowych oraz Dokumentację projektowo-kosztorysową systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej. Całość prac zostanie wykonana do końca października 2016r. i będzie stanowić podstawę dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.