Archiwum kategorii: News

186 mln na drogi!

Dokumenty aplikacyjne przygotowane przez ekspertów Collect Consulting dla Powiatu Lubelskiego przeszły przez ocenę merytoryczna. Wartość projektu związanego z poprawą komunikacji wynosi 186,5 miliona, natomiast wielkość prognozowanego dofinansowania – 131,6 mln złotych.

 

Projekt o nazwie „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” został złożony przez Powiat Lubelski – lidera projektu realizowanego w partnerstwie z 15 innymi powiatami. Beneficjenici ubiegają się o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Współpraca z Powiatem Lubelskim to kolejne przedsięwzięcie Collect Consulting w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Wcześniej z naszych usług korzystały między innymi Tramwaje Śląskie SA, Urząd Miasta Szczecin (opracowania dla projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”) oraz UM Olsztyn (wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportowego w Olsztynie”).

Szkolimy Łódź

Trenerzy Collect Consulting prowadzą dziś drugie zajęcia w ramach cyklu szkoleń zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykłady poświęcone są zasadom tworzenia biznes planu oraz studium wykonalności dla działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Szkolenia odbywają się jako część projektu „W drodze po unijne pieniądze”, który rozpoczął się na początku czerwca. Po lipcowych wykładach następne odbędą się już w sierpniu.

 

W najbliższym czasie eksperci Collect rozpoczną również serię szkoleń dla beneficjentów wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czas na sztuczną inteligencję

Konsultanci Collect Consulting pozyskali wsparcie finansowe dla Stanusch Technologies, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania wykorzystującego sztuczna inteligencję dla celów biznesowych. Kwota ponad 0,6 mln złotych została przyznana w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Stanusch Technologies zajmuje się tworzeniem oprogramowania, które wykorzystuje metody i techniki sztucznej inteligencji dla celów biznesowych. Głównym produktem firmy jest Wirtualny Doradca (chatterbot), symulujący zachowanie człowieka, z którym można prowadzić rozmowę przy użyciu naturalnego języka.  Spółka prowadzi projekty związane m.in. z semantycznym wyszukiwaniem (WEB 3.0), przetwarzaniem języka oraz rozpoznawaniem mowy i obrazów.

Pozyskane przez konsultantów Collect dofinansowanie umożliwi przyspieszenie prowadzonych prac badawczych poprzez zaangażowanie wysokiej klasy programistów. Praca utworzonego na potrzeby projektu zespołu w całości będzie poświęcona stworzeniu nowej technologii umożliwiającej zwiększenie efektywności procesów wdrożeń Wirtualnych Doradców oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Więcej o Stanusch Technologies Sp. z o.o..