Archiwum kategorii: News

Nowa siedziba spółki!

Szanowni Klienci i Partnerzy. Informujemy, że od dnia 1 sierpnia Collect Consulting S.A. zmienia lokalizacje biura. Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby spółki do Katowic na ulicę Zbożową 42 b

Doradzamy Gminie Borów w PPP

Collect Consulting S.A. doradza Gminie Borów w pozyskaniu partnera prywatnego dla przedsięwzięcia Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. Przedmiotem planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz instalacji osuszania osadów zlokalizowanej w miejscowości Borek Strzeliński. Zadaniem naszych ekspertów w jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego i technicznego. W najbliższych dniach uruchomione zostanie postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej tematyce rewitalizacji terenów zdegradowanych

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt.: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Konferencja odbędzie się dnia 25-ego kwietnia 2014 roku., w godzinach 9.30 – 16.30 w Hotelu – Restauracji Pałac Wiśniewski w Piekarach Śląskich, ul. Ks. Popiełuszki 13.

W trakcie konferencji odbędą się prelekcje dotyczące aspektów prawnych zagospodarowania nieruchomości poprzemysłowych, stymulacji rozwoju poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz ekonomicznych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Zaplanowana została także dyskusja nad nowoczesnymi i innowacyjnymi działaniami wykorzystywanymi w procesie rewitalizacji terenów problemowych ukierunkowana na aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. W dyskusji wezmą udział również eksperci.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Uczestnictwo w konferencji jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe [podręcznik oraz pen drive z dotychczas zgromadzonymi prezentacjami eksperckimi], poczęstunek, obiad, a także certyfikat udziału w konferencji.

Ogłoszone zostało postępowanie na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Poniżej linki do stron, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami oraz informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym.

http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=138995774752d912738efa3 
http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b 

 

Strona projektu: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie 

Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych bezpłatne szkolenie z rewitalizacji

 

Zapraszamy na ostatnie już w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych bezpłatne szkolenie z rewitalizacji

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich już po raz ostatni zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Szkolenie odbędzie się 6-ego lutego 2014 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 32 203 20 53 w. 31
lub 512 – 755 – 386 oraz e-mail: m.szymik@collect.pl

Uwaga! Istnieje możliwość zgłoszenia się już do udziału w planowanym już ostatnim warsztacie praktycznym (kontynuacja szkolenia) dnia 13.03.2014. Zapraszamy do wypełnienia formularza tutaj.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Województwa Wielkopolskiego wykonuje usługę badania potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach

Badanie zostanie przeprowadzone na pociągach wykonujących przewozy w ramach służby publicznej objętych dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W ramach usługi eksperci Collect Consulting S.A. wykonają:

  • badanie potoków podróżnych,
  • badanie struktury biletów,
  • badanie napełnienia pociągów,
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej satysfakcji i zaspokojenia potrzeb transportowych,
  • sporządzenie raportu podsumowującego wyniki badań.

Zapraszamy na kolejne szkolenie doradcze z zakresu rewitalizacji

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Najbliższe szkolenie z tego cyklu odbędzie się 21-ego listopada 2013 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 32 203 20 53 w. 31
lub 512 – 755 – 386 oraz e-mail:m.szymik@collect.pl

Uwaga! Istnieje możliwość zgłoszenia się już do udziału w planowanym już ostatnim warsztacie praktycznym (kontynuacja szkolenia) dnia 13.03.2014. Zapraszamy do wypełnienia formularza tutaj.

Klaster Business Process Outsourcing

Klaster BPO1 lipca 2013 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Utworzenie klastra BPO, który powstał z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Projekt realizowany jest przez Polski Instytut Biznesu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do inicjatywy klastrowej przystąpili przedsiębiorcy z województwa śląskiego, w tym: biura rachunkowo-księgowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne i HR, przedsiębiorstwa sektora IT, a także uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Klaster ma charakter usługowy. Zadaniem Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, zestandaryzowanych i kompleksowych usług typu business process outsourcing kierowanych przez uczestników klastra do sektora biznesu.

 

 

Strona Klastra BPO: klasterbpo.polib.pl

Zespół Badawczy Collect Consulting realizuje ewaluację kolejnego projektu dla PFRON.

Celem projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”, który PFRON realizuje w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie jest wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt dedykowany jest głównie osobom niepełnosprawnym ruchowo, ale także ich opiekunom czy osobom codziennie pracującym z niepełnosprawnymi.

Zadaniem ekspertów Zespołu Badawczego Collect Consulting jest przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post projektu. Badanie mid-term umożliwi ocenę poziomu realizacji wskaźników projektu, mechanizmów wdrażania i komunikacji między partnerami. Rolą Zespołu Badawczego na tym etapie jest wsparcie Partnerów w realizacji działań, zaprojektowanie ewentualnych zaleceń mających na celu usprawnienie realizacji projektu.

Ewaluacja ex-post stanowić będzie natomiast podsumowanie całości realizowanych zadań. Zespół Badawczy przeprowadzi ocenę sposobu realizacji projektu oraz jego rezultatów, co stanowić może dla instytucji realizujących wsparcie cenne wskazówki na przyszłość.

Zapraszamy na kolejne seminarium

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym pt.: Procesy rewitalizacyjne w praktyce, stanowiącym część działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt.: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie seminarium warsztatowego poruszane będą zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, technologii rewitalizacji i scenariuszy zagospodarowania terenów zdegradowanych w aspekcie ekonomicznym, technicznym oraz efektów, które można przy ich zastosowaniu uzyskać, a także przedstawione zostaną tematy dotyczące możliwości inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, instrumentów wsparcia procesów rewitalizacyjnych i instrumentów finansowania procesów rewitalizacyjnych oraz uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy problematykę terenów poprzemysłowych.

Celem seminarium warsztatowego jest efektywna dyskusja nad wyżej zaprezentowanymi zagadnieniami, wspólne wyciągania wniosków oraz przedstawianie propozycji usprawnień wybranych problemów.

Do uczestnictwa w seminarium warsztatowym zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Trzecie z czterech planowanych seminariów odbędzie się w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w dniu 3 października 2013 roku w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w seminarium warsztatowym jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w.32/ 512 755 386 lub adresem e-mail: m.szymik@collect.pl