Termomodernizacja w Gminie Wiązowna.

Wspieramy Gminę Wiązowna z pozyskaniu środków unijnych na realizację zadania pn. „ Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Naszym zadaniem jest opracowanie audytów energetycznych, programów funkcjonalno- użytkowych oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym. 

W realizacji inwestycji wspieramy klientów kompleksowe od przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowej, poprzez pozyskanie finansowania, aż po zapewnienie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego i wsparcia w zarządzaniu procesem budowalnym.

Ostatni dzwonek na przegląd granic aglomeracji!

Kolejne Gminy zleciły nam wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji. Zarówno dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jak i Gminy Ostrów nasi eksperci dokonają przeglądu obszaru i granic aglomeracji, sporządzą aktualizację planów aglomeracji oraz przygotują kompletnie wnioski, wystąpienia i treści uchwał. 

Wszystkim gminom, które jeszcze nie rozpoczęły procedury przeglądu granic aglomeracji przypominamy o obowiązku podjęcia stosownych uchwał do końca tego roku. Oczywiście służymy fachową pomocą i doradztwem. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.