Doradztwo dla Głównego Urzędu Miar.

Kolejne wyzwanie eksperckie przed nami. Główny Urząd Miar zlecił nam przygotowanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Naszą rolą będzie również uwzględnienie uwag kierowanych przez JASPERS.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie – 29 września 2020

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszamy Pana akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się 29 września 2020 r. o godz 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Wieczorka w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 35.

Do pobrania

Analizy opłacalności dla Siarkopol S.A.

Na zlecenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. nasi analitycy przygotują kompleksową analizę opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, Tuczępy.

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane usługami wsparcia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem zapraszamy do kontaktu. 

Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. rozpoczęcie współpracy.

Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne. Dokumentację projektową, techniczną oraz aplikacyjną przegotowali nasi eksperci dla naszego nowego klienta Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. Wspieramy szpital w pozyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Aktualizacje planów aglomeracji.

Gmina Bogatynia zleciła naszej firmie opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Bogatynia oraz aglomeracji Sieniawka wraz z ewentualnymi rozszerzeniami aglomeracji. To kolejne zamówienie zawiązane wykonaniem przeglądu i granic aglomeracji, w którą zaangażowani są nasi eksperci, Obsługujemy w tym zakresie również Gminę Herby czy Miastem Kielce.

Collect Consulting swoje usługi dopasowuje do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku. Wszystkie Gminy, które poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie przeglądu, zmiany, wyznaczenia obszarów czy likwidacji aglomeracji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.