Debata „Przeciwdziałanie smogowi”

Aktywnie uczestniczymy w działaniach zmierzających do rozwiązania problemu smogu, z którym zmaga się większość polskich miast nie tylko poprzez pomoc w uzyskaniu finansowania ale także zabierając głos w dyskusji na ten temat. Uczestniczyliśmy w debacie „Przeciwdziałanie smogowi” zorganizowanej przez zespół „Super Biznesu”.

W spotkaniu oprócz naszego eksperta uczestniczyli Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego oraz prof. dr hab. inż. Marian Turek z Głównego Instytutu Górnictwa, dr n. med. Leszek Krześniak oraz Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska. Debatę poprowadził redaktor prowadzący Super Biznesu – z-ca red. naczelnego Hubert Biskupski.

Wygrana w GameINN!

Przygotowany przez zespół Collect Consulting projekt firmy Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitnesss” otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R – GameINN z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Warto podkreślić, że to kolejny projekt firmy Predica Sp. z o.o., który przy współpracy z Collect Consulting otrzymał wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Inżynier Kontraktu w Niepołomicach

Dział Usług Inżynieryjnych będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla 4 Zadań w ramach Projektu: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Niepołomice” w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy („Żółty FIDIC”). Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rola Inżyniera Kontraktu będzie polegać na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i technologicznej oczyszczania ścieków, prowadzeniu rozliczeń rzeczowo-finansowych, sprawozdawczości, wspomaganiu Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktów.

Pozytywna ocena Planetarium!

Przygotowywany przez naszych specjalistów wniosek o dofinansowanie modernizacji Planetarium Śląskiego otrzymał pozytywną ocenę formalną. Projekt jest planowany do dofinansowania w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu projektu w województwie śląskim powstanie nowoczesna i innowacyjna placówka edukacyjna.

Usługa Inżyniera Kontraktu – tym razem dla sektora prywatnego!

Dział Usług Inżynieryjnych po raz pierwszy będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla prywatnej firmy – podpisana została umowa z Flukar Sp. z o. o. z Katowic, na nadzorowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach Projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespołowi Działu Usług Inżynieryjnych życzymy powodzenia a Nowemu Klientowi – owocnej współpracy!”