Collect wspiera „Nowoczesne szkoły” w Mikołowie

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Powiatu Mikołowskiego będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „ Nowoczesna szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół powiatu mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do głównych zdań naszego zespołu będzie należał nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wnioskodawcę, zarządzanie finansowe zadania, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełniania w tym zakresie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, a także sporządzanie sprawozdań i  realizacja rozliczeń zgodnie z wytycznymi projektu.

Prestiżowy projekt w Sosnowcu !

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Gminy Sosnowiec będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu oraz Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu w ramach projektu pn.: „ Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych”.

Zespół nasz w ramach usługi wykona zadania z zakresu weryfikacji, opiniowania i akceptacji dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Będzie brał udział w pracach komisji przetargowej
w celu wyboru wykonawcy robót oraz będzie sprawował nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach oby zadań.

Wspieramy polskie szpitale!

Miło nam poinformować, że kolejne projekty z zakresu ochrony zdrowia przygotowane przez ekspertów Collect Consulting S.A. zostały wybrane do dofinansowania.

W ramach Działania 9.1. POIŚ Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich otrzymał 850 tys. PLN dofinansowania na budowę lądowiska dla śmigłowców w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”.

W rozstrzygniętym w województwie opolskim konkursie w ramach Poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie otrzymał łącznie dofinansowanie w wysokości 3,3 mln PLN na realizację 2 zgłoszonych projektów dotyczących usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz leczenia chorób cywilizacyjnych.