Prestiżowy projekt w Sosnowcu !

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Gminy Sosnowiec będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu oraz Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu w ramach projektu pn.: „...

Wspieramy polskie szpitale!

Miło nam poinformować, że kolejne projekty z zakresu ochrony zdrowia przygotowane przez ekspertów Collect Consulting S.A. zostały wybrane do dofinansowania. W ramach Działania 9.1. POIŚ Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich...

Zmiany w Zarządzie Collect Consulting S.A.

30 maja 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Collect Consulting S.A. powołała na trzyletnią kadencję nowy dwuosobowy Zarząd. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołana została Pani Małgorzata Okularczyk-Okoń. Na stanowisko Członka Zarządu...