Sukces buduje zaufanie!

W ramach stałej współpracy eksperci z zakresu transportu publicznego przygotowali dokumentację aplikacyjną dla firmy Transgór S.A. dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego na terenie powiatu chrzanowskiego”. Projekt polegający na zakupie 20 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów realizowany będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To kolejny projekt firmy Transgór S.A. przygotowany przez Collect Consulting. Poprzedni otrzymał w 2016 roku ponad 5,2 mln zł dofinansowania z RPO dla województwa śląskiego. Nasi pracownicy odpowiedzialni byli za kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektem oraz przygotowanie postępowań na wybór dostawców taboru.