Smart Modelling Transportation – wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych

Celem projektu jest wdrożenie w spółce innowacji produktowej i procesowej w dziedzinie modelowania systemów transportowych.

Efektem projektu jest wdrożenie do oferty Collect Consulting S.A. usługi polegającej na modelowaniu systemów i procesów transportowych w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 301 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 110 750,00 PLN

 

Rewitalizacja w Łodzi

Dla Miasta Łodzi zakończyliśmy skomplikowany projekt, w ramach szerszego Programu Nowe Centrum Łodzi, który dotyczy „Rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i ul. Tuwima 10”. W ramach zlecenia przygotowaliśmy m. in. wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia. Niezwykle istotne okazały się do rozstrzygnięcia kwestie techniczne oraz dotyczące pomocy publicznej. Dzięki profesjonalnemu podejściu ekspertów Collect Consulting projekt zakończył się pełnym sukcesem.

PPPszczyna razy dwa!

Gmina Pszczyna, mając na uwadze profesjonalne przygotowanie się do realizacji projektów w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, w pierwszej kolejności przygotuje niezbędne analizy przed realizacyjne. Władze Gminy podjęły decyzję o przygotowaniu dwóch pierwszych projektów i zleciły ekspertom Collect Consulting S.A. przygotowanie pełnych analiz prawno-finansowych i technicznych, które będą podstawą decyzji o dalszej realizacji przedsięwzięć. Pszczyna zacznie swoją przygodę z PPP od projektów pn. „Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1, 3, 5, 7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalne i socjalne na potrzeby gminy Pszczyna w formule PPP” oraz „Budowa Thermal SPA w gminie Pszczyna przy zbiorniku Łąka w formule PPP”.

Pieniądze dla gmin z WOF!

Kolejny sukces Collect Consulting S.A. w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych. Wszystkie przygotowane przez naszych ekspertów projekty z obszaru mobilności miejskiej na inwestycje w parkingi „Park & Ride” oraz „Ścieżki i infrastruktura rowerowa” uzyskały pozytywną ocenę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Kilkanaście gmin z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzyma potężne środki unijne na tego rodzaju inwestycje. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.