Rzeszów po raz drugi!

Collect Consulting po raz kolejny opracuje dokumenty dla Miasta Rzeszowa związane z transportem publicznym. Tym razem zadania będą obejmowały wykonanie: badań ruchu aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami aktualizacji dokumentów strategicznych...

PFU dla Powiatu Lublinieckiego

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting przygotuje na zlecenie sześciu gmin z powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów...

Dokumentacja dla PKM Katowice

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną, tj. wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności studium wykonalności. Dokumentacja będzie...

PPParkingi dla Łodzi

Miasto Łódź podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa parkingów w centrum Miasta...