Aplikacja dla Łazisk Górnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-aplikacyjnej dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaziska Górne”. Dokumentacja obejmuje niezbędne koncepcje projektowe, program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności i będzie podstawą do aplikowania o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.