Badawczo-rozwojowy debiut w województwie śląskim!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To pierwszy tego typu nabór na projekty badawczo-rozwojowe w województwie śląskim od początku funkcjonowania funduszy UE. Dotychczas środki na realizację prac B+R rozdysponowywane były na poziomie krajowym, gdzie w okresie ostatnich 10 lat z sukcesami wspieraliśmy swoich klientów w realizacji projektów z dziedziny B+R.

W ramach ogłoszonego konkursu o wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorstwa z sektora MŚP na realizację projektów z zakresu regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji oraz analizy szans projektu na uzyskanie wsparcia!

Pięciu chętnych na PPP w Mikołowie

W postępowaniu, prowadzonym przez Collect Consulting S.A., na wybór partnera prywatnego do projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do rynku od strony południowo – zachodniej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” zgłosiło się pięciu chętnych przedsiębiorców. Jest to niewątpliwy sukces Zamawiającego, mając na uwadze dotychczasowe problemy jakie związane są ze stosowaniem formuły PPP wśród podmiotów publicznych. Po pierwsze, zgłosiło się pięciu zainteresowanych wykonawców – rzadko w postępowaniach PPP zdarza się aż tylu. Po drugie, wśród zgłoszeń są cztery firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co również jest rzadkością. I po trzecie, trzech chętnych to przedsiębiorcy z rynku lokalnego. Zatem, śmiało można stwierdzić, że postępowanie w Mikołowie jest pewnym przełomem, jeśli chodzi o zainteresowanie mniejszych przedsiębiorców oraz lokalnego biznesu projektami partnerstwa publiczno – prywatnego. Taki odzew z rynku potwierdza, iż władze Mikołowa profesjonalnie podeszły do przygotowania projektu w formule PPP i wybrały taki model, który wzbudza zainteresowanie biznesu, także małego.

Wspieramy B+R w ICT w województwie mazowieckim

6 czerwca zakończył się nabór projektów ubiegających się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach naboru przygotowaliśmy dla naszych Klientów 3 projekty o łącznej wartości prawie 9 mln PLN. Ze względu na wysoki poziom innowacyjności oraz strategiczny charakter planowanych prac dla rozwoju krajowej gospodarki nie możemy upubliczniać tematyki realizowanych projektów. Zdradzimy tylko, iż rozwiązania będące przedmiotem opracowania zrewolucjonizują szeroko rozumiany rynek ICT.

W czerwcu kolejne województwa ogłosiły nabory na realizację analogicznych projektów na swoim obszarze. Przypominamy, że do 10 sierpnia trwa konkurs w województwie śląskim.