ITS dla Miasta Opole

Doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w obszarze transportu publicznego, Miasto Opole zleciło nam opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego...

Inteligentne specjalizacje – dobry wybór?

Inteligentne specjalizacje stanowią nowy instrument polityki Unii Europejskiej, mający na celu zobowiązanie poszczególnych regionów państw członkowskich do wyboru tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić swoją...