Koncepcja tramwajowa dla Częstochowy

Nasz Zespół Projektów Transportowych opracowuje, na zlecenie MPK w Częstochowie, „Koncepcję modernizacji istniejącego torowiska tramwajowego”. W ramach tego projektu doradczego ocenimy  obecny  stanu infrastruktury tramwajowej, wykonamy analizę SWOT...

Plan Mobilności dla Rędzin

Doświadczenie procentuje! Collect Consulting, mając największe na rynku usług doradczych doświadczenie w realizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przygotuje dla kolejnej Gminy takie opracowanie. Dokument będzie zawierał część diagnostyczną...