Plan Mobilności dla Rędzin

Doświadczenie procentuje! Collect Consulting, mając największe na rynku usług doradczych doświadczenie w realizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przygotuje dla kolejnej Gminy takie opracowanie. Dokument będzie zawierał część diagnostyczną i planistyczną, a ponadto, dodatkowo przygotujemy dla klienta analizę transportową w zakresie oszacowania liczby osób korzystających z komunikacji autobusowej.

Krosno przymierza się do PPP

Miasto Krosno zleciło Collect Consulting S.A. opracowanie analiz przed realizacyjnych dla inwestycji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie”. W ramach realizacji powierzonego zadania, przygotujemy dla Miasta analizę prawną możliwości realizacji takiego zadania przy udziale inwestora prywatnego oraz analizę finansowo – ekonomiczną uwzględniającą przede wszystkim wpływ przedsięwzięcia na budżet Miasta. Istotnym elementem będzie analiza możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych, np. dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.