PPP dla Muzeum Śląskiego

Collect Consulting, w ramach projektu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zrealizuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. Projekt będzie obejmował przygotowanie analiz prawnych, finansowych i technicznych, przygotowanie postępowania na wybór Partnera Prywatnego oraz przeprowadzenie negocjacji mających na celu wybór Partnera i podpisanie umowy o PPP.

Szybka ścieżka

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą do 31 grudnia 2015r. sięgnąć po dotacje unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2 mln zł., przy 80% poziomie dofinansowania. Jednym z ważniejszych kryteriów oceny projektu jest zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.

Sprawdź szanse Twojego projektu – kontakt

PPPanelista w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Beata Lazarowicz – Dyrektor Działu Prawnego Collect Consulting S.A. wzięła udział w panelu dyskusyjnym na konferencji organizowanej przez Warbud S.A. oraz Górnośląski Związek Metropolitalny. Na konferencji pn. „Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda finansowania zadań JST” Pani Lazarowicz podzieliła się doświadczeniami z realizacji projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” oraz omówiła kwestie łączenia funduszy unijnych w ramach projektów PPP.

Knurów postawił na Mobilność

Knurów profesjonalnie przygotowuje się do inwestycji transportowych. Na zlecenie Gminy przygotowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie podstawą do aplikowania o środki unijne w obszarze transportu. W ramach tego projektu przygotujemy także wstępną koncepcję realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rewitalizacja rynku w PPP

Negocjacje w projekcie pn. „Rewitalizacja rynku w Koźlu w formule PPP” wkroczyły w ostatnią fazę. Miasto Kędzierzyn-Koźle korzysta z doradztwa prawnego, finansowego i technicznego firmy Collect Consulting, które to usługi finansowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt w Kędzierzynie-Koźlu jest pierwszym w Polsce projektem PPP w obszarze rewitalizacji. Po ostatecznym rozstrzygnięciu może służyć jako wzorzec dla innych projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez JST w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.