Partner Prywatny w Pleszewie już blisko

Proces wyboru Partnera Prywatnego dla projektu pn. „Budowa budynków komunalnych w Pleszewie w formule PPP” jest na ostatniej prostej. Collect Consulting jako Zintegrowany Doradca podmiotu publicznego kończy negocjacje umowy o PPP i lada dzień uczestnicy zostaną zaproszeni do składania ostatecznych ofert. Warto podkreślić, że projekt w Pleszewie jest pierwszym projektem PPP, tak daleko zaawansowanymi, w zakresie budynków komunalnych. Po ostatecznym wyborze partnera prywatnego może służyć jako wzorzec dla kolejnych tego typu przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozyskaliśmy 190 000 000 zł.

Prawie 190 mln dofinansowania otrzymał projekt pt. „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej” realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla którego Collect Consulting pełnił funkcję podmiotu doradczego.

Podkreślić należy, iż spośród 39 złożonych projektów jedynie 6 wybranych zostało do dofinansowania. Serdecznie gratulujemy naszemu klientowi!

Świętochłowice też Mobilne

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice. W ramach tego projektu, nasi ekspercie, do końca roku, przeprowadzą m. in. diagnozę transportu publicznego w mieście, badania ankietowe wśród mieszkańców, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość zamknie się w planie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz w rekomendacjach, które będą podstawą do prowadzenia dalszych inwestycji w obszarze transportu na terenie Świętochłowic.

Drugie warsztaty dla Sądów i Prokuratur

Ogromne zainteresowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego spowodowało, że Ministerstwo Gospodarki po raz drugi zorganizowało Warsztaty PPP dla tej grupy podmiotów publicznych. Ponownie Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom zasady przygotowania takich projektów oraz zachęcał do korzystania z formuły PPP powołując się m. in. na fakt, iż procedura wyboru partnera prywatnego odbywa się w trybie zamówień publicznych, jest procedurą otwartą a dobra umowa z partnerem prywatnym pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu, w tym wypadku nowego sądu lub nowego budynku prokuratury. Warsztaty zgromadziły ponad 30 zainteresowanych uczestników, którzy jeszcze długo po ich zakończeniu dyskutowali o korzyściach z PPP.

Pierwsze dotacje dla firm

14 października 2015 ogłoszony został nabór projektów w ramach Działania 3.2. „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020. Projekty dotyczące wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych przyjmowane będą od 16 listopada 2015 do 11 stycznia 2016 roku.  Zapraszamy Państwa do współpracy – nasi eksperci dokonają bezpłatnej analizy szans Państwa projektu w ogłoszonym konkursie.

Mikołów postawił na PPP

Nasi eksperci przygotują dla Gminy Mikołów kompleksowe analizy przedrealizacyjne (prawno – finansowo – techniczne) dla projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej”. Projekt będzie realizowany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego. Przygotujemy model prawny realizacji przedsięwzięcia, pełne analizy finansowo-ekonomiczne wraz z analizą ryzyka. Będzie to podstawą dla władz Mikołowa do podjęcia decyzji w zakresie poszukiwania partnera prywatnego.

PPPanelista na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. był panelistą w ramach debaty „Partnerstwo Publiczno – Prywatne w służbie zdrowia”. W trakcie debaty podzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów PPP w obszarze służby zdrowia dla Centrum Medycznego w Łańcucie oraz dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, w których Collect Consulting był Zintegrowanym Doradcą strony publicznej.