Warsztaty dla Sądów i Prokuratur

W Ministerstwie Gospodarki odbyły się warsztaty z partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury). Na warsztatach, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom jak przygotować się do projektu PPP. Omówił sposób przygotowania analiz przedrealizacyjnych (prawnych, finansowych i technicznych) na przykładzie pierwszego w Polsce projektu PPP realizowanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Projekt nowosądecki pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” został z sukcesem zrealizowany przez Collect Consulting. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób.

Znowu 100% skuteczności!

Projekty przygotowane przez Collect Consulting otrzymały wsparcie w wysokości 3 mln PLN w ramach dodatkowego konkursu dla sektora MŚP ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W wyniku otrzymanego wsparcia nasi Klienci zakupią m.in. sprzęt do realizacji robót budowlanych, 5-osiowe centrum obróbcze oraz najwyższej klasy sprzęt używany w działalności weterynaryjnej. W ramach kompleksowych usług odpowiedzialni jesteśmy również za rozliczenie realizowanych projektów.

Strategia Transportowa dla Nysy

Collect Consulting S.A. jest w trakcie II etapu realizacji usługi dla Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Strategia Rozwoju Zintegrowanego Transportu Publicznego”. Po etapie diagnozy i konsultacji społecznych przeszliśmy do etapu, w którym opracowujemy Strategię i przedstawiamy Zamawiającemu szczegółowe propozycje rozwiązań w transporcie publicznym. Przedmiotowa Strategia będzie podstawą dla gmin z Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego do aplikowania o środki unijne na inwestycje w obszarze transportu publicznego.

Gmina Rytro sięga po PPP

Po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała Collect Consulting S.A. jako Zintegrowanego Doradcę do przeprowadzenia kompleksowych analizy prawnych, finansowych i technicznych dla projektu pn. „Budowa Centrum Gminy Rytro”. Nasze analizy mają pokazać czy planowane przedsięwzięcie będzie możliwe do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Planowany przez Gminę projekt w modelu PPP to jeden z pierwszych tego typu projektów w obszarze rewitalizacji, który może być wzorcem dla kolejnych tego typu przedsięwzięć.