Mobilny Bytom

Miasto Bytom przygotowuje się do inwestycji w centrum przesiadkowe. Władze miasta podeszły profesjonalnie do przedsięwzięcia i zleciły w pierwszej kolejności opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentu będącego podstawą aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Collect Consulting w ramach zlecenia opracuje m. in. diagnozę stanu istniejącego transportu w mieście, przygotuje plany działania, przeprowadzi konsultacje społeczne i badania ankietowe. Projekt zakończy się rekomendacjami w zakresie transportu publicznego, samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego i rowerowego oraz zarządzania mobilnością.

Łódź przygotowuje PPParkingi

Na zlecenie Miasta Łódź przygotujemy kompleksowe analizy przedrealizacyjne dla projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego w Łodzi przy ul. Nawrota 3/5”. W ramach analiz w szczególności zaproponujemy mechanizm wynagradzania partnera prywatnego, przygotujemy analizę wpływu projektu na dług publiczny, określimy źródła finansowania przedsięwzięcia oraz wskażemy optymalny wariant realizacji projektu.