Doradzamy Gminie Borów w PPP

Collect Consulting S.A. doradza Gminie Borów w pozyskaniu partnera prywatnego dla przedsięwzięcia Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. Przedmiotem planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa...