Doradzamy Gminie Borów w PPP

Collect Consulting S.A. doradza Gminie Borów w pozyskaniu partnera prywatnego dla przedsięwzięcia Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. Przedmiotem planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz instalacji osuszania osadów zlokalizowanej w miejscowości Borek Strzeliński. Zadaniem naszych ekspertów w jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego i technicznego. W najbliższych dniach uruchomione zostanie postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego.