Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej tematyce rewitalizacji terenów zdegradowanych

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt.: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Konferencja odbędzie się dnia 25-ego kwietnia 2014 roku., w godzinach 9.30 – 16.30 w Hotelu – Restauracji Pałac Wiśniewski w Piekarach Śląskich, ul. Ks. Popiełuszki 13.

W trakcie konferencji odbędą się prelekcje dotyczące aspektów prawnych zagospodarowania nieruchomości poprzemysłowych, stymulacji rozwoju poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz ekonomicznych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Zaplanowana została także dyskusja nad nowoczesnymi i innowacyjnymi działaniami wykorzystywanymi w procesie rewitalizacji terenów problemowych ukierunkowana na aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. W dyskusji wezmą udział również eksperci.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Uczestnictwo w konferencji jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe [podręcznik oraz pen drive z dotychczas zgromadzonymi prezentacjami eksperckimi], poczęstunek, obiad, a także certyfikat udziału w konferencji.