Ogłoszone zostało postępowanie na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie.

Poniżej linki do stron, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami oraz informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym.

http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=138995774752d912738efa3 
http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b 

 

Strona projektu: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie 

Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych bezpłatne szkolenie z rewitalizacji

 

Zapraszamy na ostatnie już w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych bezpłatne szkolenie z rewitalizacji

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich już po raz ostatni zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Szkolenie odbędzie się 6-ego lutego 2014 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 32 203 20 53 w. 31
lub 512 – 755 – 386 oraz e-mail: m.szymik@collect.pl

Uwaga! Istnieje możliwość zgłoszenia się już do udziału w planowanym już ostatnim warsztacie praktycznym (kontynuacja szkolenia) dnia 13.03.2014. Zapraszamy do wypełnienia formularza tutaj.