Collect Consulting S.A. na zlecenie Województwa Wielkopolskiego wykonuje usługę badania potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach

Badanie zostanie przeprowadzone na pociągach wykonujących przewozy w ramach służby publicznej objętych dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W ramach usługi eksperci Collect Consulting S.A. wykonają:

  • badanie potoków podróżnych,
  • badanie struktury biletów,
  • badanie napełnienia pociągów,
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej satysfakcji i zaspokojenia potrzeb transportowych,
  • sporządzenie raportu podsumowującego wyniki badań.

Zapraszamy na kolejne szkolenie doradcze z zakresu rewitalizacji

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Najbliższe szkolenie z tego cyklu odbędzie się 21-ego listopada 2013 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 32 203 20 53 w. 31
lub 512 – 755 – 386 oraz e-mail:m.szymik@collect.pl

Uwaga! Istnieje możliwość zgłoszenia się już do udziału w planowanym już ostatnim warsztacie praktycznym (kontynuacja szkolenia) dnia 13.03.2014. Zapraszamy do wypełnienia formularza tutaj.