Klaster Business Process Outsourcing

Klaster BPO1 lipca 2013 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Utworzenie klastra BPO, który powstał z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Projekt realizowany jest przez Polski Instytut Biznesu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do inicjatywy klastrowej przystąpili przedsiębiorcy z województwa śląskiego, w tym: biura rachunkowo-księgowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne i HR, przedsiębiorstwa sektora IT, a także uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Klaster ma charakter usługowy. Zadaniem Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, zestandaryzowanych i kompleksowych usług typu business process outsourcing kierowanych przez uczestników klastra do sektora biznesu.

 

 

Strona Klastra BPO: klasterbpo.polib.pl