Koncepcja zagospodarowania terenów w Nowej Hucie

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Collect Consulting opracowuje koncepcję zagospodarowania terenów poprzemysłowych zlokalizowanych w Nowej Hucie o łącznej powierzchni 18,3 ha. Opracowanie zawierać...