Koncepcja zagospodarowania terenów w Nowej Hucie

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Collect Consulting opracowuje koncepcję zagospodarowania terenów poprzemysłowych zlokalizowanych w Nowej Hucie o łącznej powierzchni 18,3 ha. Opracowanie zawierać będzie także raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne, informacje o klimacie inwestycyjnym harmonogram procesu inwestycyjnego, projekty działań doradczo-promocyjnych oraz analizę otoczenia społeczno – gospodarczego. Analizowany teren jest objety szerszą koncepcją pn. „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, w ramach której wpisany został w obszar planowanego Parku Naukowo-Technologicznego Branice.