Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych – bezpłatne szkolenie

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Najważniejszymi tematami, które zostaną poruszone na spotkaniu dotyczyć będą: szans i zagrożeń wynikających ze współpracy w ramach działań rewitalizacyjnych w konwencji partnerstwa publiczno-prywatnego, formy-organizacyjno-prawnych działalności operatora rewitalizacji (w tym funkcja operatora procesu rewitalizacji), finansowania procesów rewitalizacji (w tym ścieżki dostępu do źródeł pomocowych) oraz procesów rewitalizacyjnych w aspekcie przyrodniczym. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w maju. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Szkolenie z tego cyklu odbędzie się 22 marca 2012 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.
Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w. 26 / 512 992 608 lub adresem e-mail: a.tracz@collect.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

W ramach procedury rozeznania rynku Collect Consulting S.A. zaprasza do składania wstępnych ofert na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres przetargi@collect.pl do 25 lutego 2013r. do godz. 16.00.


Dodatkowych informacji udziela Beata Lazarowicz – e-mail przetargi@collect.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty wstępnej