Konferencja „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych”

 

Konferencja „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja.
Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych”

Miło nam poinformować, iż 13 czerwca 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja pn. „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych. Organizatorami konferencji są: Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego.

Założeniem organizatorów jest pokazanie możliwości zastosowania formuły PPP w służbie zdrowia w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozwiązania takie mają na celu zwiększenie dostępności usług medycznych i poprawy ich jakości, szeroko rozumianą restrukturyzację i modernizację placówek medycznych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz wprowadzenie nowych metod zarządzania tymi obiektami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Strona konferencji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. klientem Collect Consulting S.A.

Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. eksperci Collect Consulting zaktualizują i uzupełnią analizy ekonomiczne i finansowe dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów-Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn-Luboń – Etap II”. Ponadto zespół opracuje opisy przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w formule „projekt i budowa” oraz wykonawcy, który będzie pełnił nadzór i funkcję inżyniera dla  kontraktu  typu  „projekt  i  budowa”  w/w projektu.

Gospodarka odpadami na terenie miasta Ostrołęka

Miło nam poinformować, iż zespół doradztwa Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta Ostrołęka, opracuje i przygotuje szereg działań cząstkowych mających na celu opracowanie kompleksowej koncepcji gospodarki odpadami na terenie miasta. Do zadań zespołu Collect Consulting zaliczyć należy między innymi ustalenie wymaganej wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, skalkulowanie stawek, propozycję projektów uchwał, które należy podjąć w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym przygotowanie analiz prawnych), opis przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz propozycję rozwiązań organizacyjnych związanych z możliwością podziału gminy na sektory.

Collect Consulting S.A. na targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji

W dniach 9-10 maja w Płocku przedstawiciele Collect Consulting uczestniczyli w targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji. Swoje stoiska na targach miało ponad 80 wystawców z całej Polski. Ponadto w ramach targów odbyła się konferencja pn. „Partnerstwo Publiczno Prywatne – Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie”. Collect Consulting był jednym z patronów merytorycznych tego wydarzenia. Do wygłoszenia swoich prelekcji zostali zaproszeni Witold Grzybowski – Partner oraz Mariusz Bryła – Dyrektor Działu Doradztwa w Collect Consulting S.A. Prelekcja Mariusza Bryły dotyczyła analizy opłacalności przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP. Z kolei łączona prezentacja Panów Grzybowskiego oraz Bryły skupiona była wokół prezentacji i omówienia 3 wybranych studiów przypadku projektów realizowanych przez Collect Consulting S.A.