Politechnika Śląska w Gliwicach klientem Collect Consulting

Miło nam poinformować, iż Zespół Collect Consulting S.A. na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotował do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego kierunku zamawianego Matematyka, w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje m.in. stypendia naukowe w wysokości 1000 zł/ miesięcznie, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki, dodatkowe szkolenia, wykłady i warsztaty oraz dla najlepszych staże u pracodawców wraz ze stypendium stażowym. Nabór studentów na kierunek Matematyka przewidziano w VII 2012r.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Miło nam poinformować, iż zespół Collect Consulting S.A., na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przygotował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”, w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, głównych księgowych, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., a koniec na 30 czerwca 2014 r.

Kolejna dotacja, kolejny zadowolony klient!

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „Ravimed” Spółka z o.o., otrzymał dofinansowanie dla projektu własnego polegającego na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarządzania ERP. Całkowita wartość projektu to ponad 1,3 mln zł.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Gratulujemy!