Collect Consulting S.A. wśród najskuteczniejszych firm doradczych 2011 roku!

Zaangażowanie naszych ekspertów zostało po raz kolejny docenione. Collect Consulting S.A. zajął wysokie miejsce w prestiżowym, branżowym rankingu przygotowanym przez pismo „Fundusze Europejskie”.

W klasyfikacji ogólnej najskuteczniejszych firm doradczych minionego roku jesteśmy w pierwszej siódemce z niemal 220 milionami zł zakwalifikowanych do dofinansowania. Szczegółowe zestawienia przynoszą kolejne ciekawe informacje. Zajęliśmy drugie miejsce w Polsce pod względem wysokości dotacji dla administracji publicznej, zakwalifikowanych do dofinansowania. Skutecznie działamy także na rzecz dużych przedsiębiorstw – w tej kategorii Collect Consulting to piąta w kraju firma doradcza, pod względem ilości projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Ranking pokazuje, że skutecznie wspieramy naszych klientów w zakresie dotacji m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz należymy do liderów w województwie śląskim w zakresie RPO.

Wg danych czasopisma „Fundusze Europejskie”, w Polsce działa 6-7 tysięcy firm doradczych. Wysoka pozycja Collect Consulting w branżowych rankingach tym bardziej cieszy nas i mobilizuje do dalszej pracy.

Postępowanie na budowę łódzkiego stadionu w formule PPP ogłoszone!

Miło nam poinformować, iż w wyniku m.in. prac ekspertów Collect Consulting, którzy opracowali analizy przygotowawcze oraz świadczą usługi doradczo-konsultacyjne w procesie pozyskania partnera prywatnego, ogłoszono postępowanie dla inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa, współfinansowanie i eksploatacja stadionu przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi”. To pierwsza w tym mieście inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Powstały w tej formule stadion pomieści minimum 30 tys. kibiców. Będzie to obiekt o najwyższym standardzie – kategorii 4, na którym odbywać się będą rozgrywki międzynarodowe. W obręb inwestycji wchodzić będzie także przestrzeń komercyjna oraz parkingi. Koszt inwestycji szacowany jest na 300 mln zł.

Jak wyjaśnia Beata Lazarowicz – doradca Collect Consulting S.A., do wyboru partnera prywatnego i umowy o PPP zastosowane zostaną przepisy ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, w trybie koncesji.

Urząd Miasta deklaruje, że przy wyborze oferty pod uwagę brane będą: podział zadań i ryzyk, terminy i wysokość przewidywanych płatności ze strony Podmiotu Publicznego, ocenę wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i realizacji przedsięwzięcia, okres trwania umowy oraz możliwość korzystania ze stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na preferencyjnych warunkach dla klubów w sportowych z siedzibą na terenie miasta Łodzi, prowadzących działalność sportową na terenie miasta.

Zarządzamy kolejnym projektem szkoleniowym!

Collect Consulting S.A. przez 18 kolejnych miesięcy będzie zarządzał projektem „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER” realizowanym w województwie małopolskim. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 378 pracowników firmy KAEFER S.A. pracujących w woj. małopolskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, pracowników pionu administracyjnego oraz dla montażystów i budowlańców. W projekcie przewidziano m.in szkolenia z zakresu zarządzania projektami, językowe, z kompetencji miękkich oraz specjalistyczne branżowe. Łączna wartość projektu to ponad 1,1 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.