Projekt szkoleniowy dla KAEFER S.A.

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma KAEFER S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.

Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 224 pracowników firmy pracujących w woj. śląskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, pracowników pionu administracyjnego oraz dla montażystów. W projekcie przewidziano m.in szkolenia z zakresu zarządzania projektami, językowe, z kompetencji miękkich oraz specjalistyczne branżowe. Łączna wartość projektu to ponad 1,2 mln zł.

Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Eksperci Collect Consulting dla Solaris Bus&Coach S.A.

Zespół Collect Consulting S.A. przygotował na zlecenie Solaris Bus&Coach S.A. dokumentację konkursową w ramach poddziałania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozbudowa działu badawczo-rozwojowego pojazdów szynowych w firmie Solaris Bus & Coach S.A. Planowane prace badawcze ukierunkowane są na wdrożenie innowacyjnego modelu tramwaju na rynek.